Puškař

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ 

Navrhovat a konstruovat součásti a mechanizmy zbraní.

Navrhovat postupy, technická zařízení, nářadí, nástroje, výrobní pomůcky a technologické podmínky pro výrobu zbraní.

Zhotovovat či dohotovovat součástky sportovních a loveckých střelných zbraní.

Sestavovat sportovní a lovecké střelné zbraně.

Opravovat a seřizovat sportovní a lovecké střelné zbraně.

Upravovat strojním obráběním tvary a rozměry součástí.

Seřizovat a obsluhovat výrobní stroje a zařízení, provádět jejich běžnou údržbu, popř. drobné opravy.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Strojírenský technik

Strojírenský technik mistr

Technik technické kontroly

Dělmistr

Puškař – výrobce, opravář sportovních a loveckých zbraní

Zbrojíř

Nástrojař

Strojní mechanik

JV9_1771

VÝHODY STUDIA U NÁS

Stipendia

Junior zbrojovák – Stipendijní  program pro studenty technických oborů středních škol a učilišť. Základem je praxe v České zbrojovce a.s. Vše vrcholí garancí pracovního místa v České zbrojovce, finanční a materiální podporou během studia.

Výhody programu:
prospěchová stipendia v hodnotě až 10 000 Kč / školní rok;
oborová stipendia v hodnotě až 500 Kč/měsíc;
bezplatné obědy v hodnotě až 6 000 Kč / školní rok;
placená školní praxe v rámci praktického vyučování, popř. dobrovolné praxe v České zbrojovce;
garance pracovního místa.

Stipendium na podporu technické vzdělanosti – Až 12 000 Kč jednorázově při studiu na střední škole.

Zbrojní průkaz 

Studenti denního studia puškařských oborů si mohou v 18 letech udělat Zbrojní průkaz skupiny D k výkonu zaměstnání nebo povolání s finanční podporou školy. 

Placená praxe v CZUB 

Během studia je realizována část odborného výcviku vyšších ročníků v České zbrojovce a.s. Tato praxe je finančně odměněna nad rámec zákona, v současné době 60 Kč/hod.

Další výhody

MOŽNOST DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Pokračování ve studiu na maturitním oboru.