Prodavač – zbraně a střelivo

dálkový učební obor

JV9_1886

 

Přihláška k dálkovému studiu

Kritéria přijímacího řízení

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

KÓD OBORU:

66-51-H/01

ZAMĚŘENÍ OBORU:

nákup, prodej, přeprava, skladování zbraní a střeliva

DÉLKA STUDIA:

2 roky (v pololetí se skládají rozdílové zkoušky pro postup do 3. ročníku)

POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ:

12 žáků

REKVALIFIKACE:

Rekvalifikace je povinnou součástí studia. Ze zákona je placená – cena za celé studium pro školní rok 2024/2025 je 25 000 Kč.

PODMÍNKY PŘIJETÍ

Žáci přijímací zkoušky nekonají. Uchazeči jsou přijímáni na základě kritérií ke studiu. Přijímáme uchazeče se středoškolským vzděláním.

Termín pro podávání přihlášek je do 24. května 2024 (digitálně v DiPSy, hybridně výpisem z DiPSy nebo plně v papírové podobě).

K přihlášce musíte doložit:

 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.
 • Doklad o předchozím ukončeném středoškolském vzdělání (ověřená kopie maturitního vysvědčení, výučního listu).
 • Vysvědčení o závěrečné zkoušce. V případě, že nedokládáte známky ze závěrečných zkoušek na vysvědčení o závěrečné zkoušce, doložte vysvědčení ze 3. ročníku učebního oboru.

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání.

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ 

Úprava a příprava zboží k prodeji.

Předvedení zboží zákazníkovi s odborným výkladem. 

Manipulace se zbožím. 

Konstrukce a technologie zbraní - výroba, montáž, opravy.

Marketingová koncepce prodeje, využívání marketingových nástrojů k prezentaci provozovny.

Vyhotovování a zpracování prodejní dokumentace prodávaného zboží.

Vedení dokladů spojené s pohybem zboží na provozovně.

Orientace v ekonomicko-právním zabezpečení obchodního provozu.

Žáci konají praxi na smluvních pracovištích, která si mohou sami vybrat v místě bydliště. 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

 • Technologie puškařská
 • Konstrukce zbraní
 • Ekomonika
 • Odborný výcvik
 • Zbožíznalství
 • Administrativa prodeje
 • Obchodní provoz
 • Účetnictví
 • Psychologie prodeje
 • Propagace

PRŮBĚH STUDIA:

Výuka probíhá 2 dny v měsíci (většinou v po, út). Žáci v pololetí skládají rozdílové zkoušky pro postup do 3 . ročníku. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou. 

Bližší informace na tel: 572 655 965, e-mail: alena.vodickova@copt.cz, radka.knotkova@copt.cz