66-51-H/01 Prodavač – zbraně a střelivo

ZAMĚŘENÍ OBORU

nákup, prodej, přeprava, skladování zbraní a střeliva

DÉLKA STUDIA

2 roky (v pololetí se skládají rozdílové zkoušky pro postup do 3. ročníku)

FORMA STUDIA

dálková – konzultace probíhají 2 dny v měsíci  (v pracovní dny)

ZPŮSOB ZAKONČENÍ

závěrečná zkouška

REKVALIFIKACE 

Rekvalifikace je povinnou součástí studia. Ze zákona je placená – cena za celé studium je 30 000 Kč.

OBSAH VZDĚLÁNÍ 

Úprava a příprava zboží k prodeji.

Předvedení zboží zákazníkovi s odborným výkladem. 

Manipulace se zbožím. 

Konstrukce a technologie zbraní - výroba, montáž, opravy.

Marketingová koncepce prodeje, využívání marketingových nástrojů k prezentaci provozovny.

Vyhotovování a zpracování prodejní dokumentace prodávaného zboží.

Vedení dokladů spojené s pohybem zboží na provozovně.

Orientace v ekonomicko-právním zabezpečení obchodního provozu.

Žáci konají praxi na smluvních pracovištích, která si mohou sami vybrat v místě bydliště. 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

Technologie puškařská

Konstrukce zbraní

Ekomonika

Odborný výcvik

Zbožíznalství

Administrativa prodeje

Obchodní provoz

Účetnictví

Psychologie prodeje

Propagace

PODMÍNKY PŘIJETÍ

Žáci přijímací zkoušky nekonají. Uchazeči jsou přijímáni na základě kritérií ke studiu. Přijímáme uchazeče se středoškolským vzděláním.

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení podávejte do 24.6.2022 osobně nebo poštou na adresu SŠ-COPT Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský BrodK přihlášce musíte přiložit ověřenou kopii dokladu o ukončení středoškolského vzdělání a potvrzení o zdravotní způsobilosti.

 

Bližší informace na tel: 572 655 965, e-mail: alena.vodickova@copt.cz, radka.knotkova@copt.cz

 

PŘIHLÁŠKA K DÁLKOVÉMU STUDIU