Prodavač - zbraně a střelivo

DÁLKOVÉ STUDIUM 

Obor: Prodavač - zbraně a střelivo 

Pro dospělé uchazeče organizujeme studium a rekvalifikační kurz v oblasti prodeje zbraní a střeliva.  Studium je určeno pro absolventy učebních, maturitních a VŠ oborů. Zaměřuje se na rozšíření znalostí a dovedností v prodeji zbraní a střeliva.  

Konzultace probíhají 1x za měsíc (dle stanoveného rozvrhu). Přihlášky se pro 1. kolo přijímacího řízení podávají do 1. 3. na přihláškách pro dálkové studium.  

 

Více informací viz: Kriteria pro přijímací řízení  

Délka studia: 2 roky 
Forma studia: dálková 
Ukončení: učňovská závěrečná zkouška 
Student získá:

výuční list 
osvědčení o rekvalifikaci 
vysvědčení o závěrečné zkoušce 
 

Bližší informace na tel: 572 65 59 65, e-mail: alena.vodickova@copt.cz 

 

CHCI STUDOVAT DÁLKOVÝ OBOR PRODAVAČ - ZBRANĚ A STŘELIVO 

Pošlete do 1. 3. vyplněnou přihlášku pro dálkové studium. 

Přiložte doklad o vzdělání. 

Studium je určeno pro vyučené, středoškoláky či vysokoškoláky.