2. kolo přijímacího řízení – Umělecký rytec, dálkové studium

8.7.2022

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení pro učební obor dálkového studia a rekvalifikaci

82-51-H/09 UMĚLECKÝ RYTEC

Forma studia: dálková

Ukončení: závěrečná zkouška / výuční list, osvědčení o rekvalifikaci

Počet přijímaných žáků: 3 žáci

Přijímací zkouška:

  • talentová zkouška 23. 8. 2022
  • školní část talentové zkoušky (volná tvorba a tvorba na zadané téma)
  • domácí část talentové zkoušky (dovézt 8 ks domácích prací: studijní kresba a malba 4 ks, volná tvorba 4 ks)  

Rekvalifikace 

Rekvalifikace je povinnou součástí všech oborů dálkového studia. Ze zákona je placená. Cena pro školní rok 2022/2023 je 30 000 Kč za celé studium. 

Podání přihlášky: do 12. srpna 2022

K přihlášce musíte přiložit ověřenou kopii dokladu o ukončení středoškolského vzdělání a potvrzení o zdravotní způsobilosti. Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu SŠ-COPT Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod.