4střední.UB

10.11.2023

4střední.UB

Ve středu 16. listopadu, v předvečer Dne studentstva, se pod záštitou města Uherský Brod v Domě kultury uskutečnil studentský happening. Předcházela mu pietní akce u památníku listopadových událostí roku 1939 na náměstí Svobody, kam zástupci všech čtyř středních škol položili květiny.

Projekt nese název „4 střední UB", což se dá číst také jako „For (pro) střední Uherský Brod a má za cíl jednak seznámit všechny středoškolské studenty prvních ročníků, seznámit je s městem, v němž začali studovat a umožnit jim poznat je pomocí bonusových karet – volných vstupů do nejrůznějších městských příspěvkových organizací a jejich akcí.

Program
Slavnostní přivítání
Gaudeamus
Proslovy
Video o městě UB
Slavnostní předávání
Vystoupení žáků