Adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků

26.9.2023

První ročníky mají za sebou adaptační kurz. Celkem sto účastníků všech tříd nově nastujících žáků do učebních a maturitních oborů v termínu 18. - 22. září se vystřídalo v rekreačním středisku Kopánky na seznamovacím pobytu. Tentokrát program pro naše nové spolužáky připravili a po celou dobu vedli instruktoři ze společnosti Tokaheya. Aktivity zaměřené na stmelení kolektivu, seznámení se se spolužáky v jiném prostředí než jsou školní lavice a dílenská pracoviště, poznat třídního učitele i jinde, než je školní katedra, společný prožitek a spousta pohybových a kreativních činností vedly k utužení a pozitivnímu nasměrování třídního kolektivu.