Adaptační kurzy Spolu po COVIDu

1.11.2021

Žáci učebních oborů prvního a druhého ročníku měli možnost navázat lepší sociální vazby a účastnit se aktivit, které byly zaměřené na globální rozvojové vzdělání, díky finanční podpoře MŠMT v rámci projektu Spolu po COVIDu. 

Projekt proběhl ve třech programech, kterých se celkem zúčastnilo 45 žáků. Během tří dnů formou zážitkové pedagogiky pod vedením instruktorů ze společnosti Atmosféra z.s. si vyzkoušeli spoustu dovedností a získali spoustu zážitků ze sportovních, relaxačních, diskuzních her a technik. Jejich obsahem byla primární prevence rizikového chování, podpora duševního zdraví u žáků, nasměrování pozitivního klimatu ve třídě a na domově mládeže, globální a rozvojové vzdělání se zaměřením na vzájemný respekt a toleranci k odlišnostem, solidaritu a angažovanost ve prospěch druhých, porozumění demokratickým principům. Každý den byla část programu věnovaná pedagogickým pracovníkům. 

Žáci z adaptačního pobytu přijeli ve skvělé náladě, pozitivně naladění, s pevnějším kolektivem a lepšími poznatky o sobě samých i svých spolužácích.