DÁLKOVÉ STUDIUM – vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

12.5.2022

Učební obory

23-69-H/01 Puškař, dálkový – 12 volných míst

  • Studium je určeno pro absolventy strojírenského oboru a oborů příbuzných středních odborných učilišť, středních škol, vysokých škol.

66-51-H/01 Prodavač – zbraně a střelivo, dálkový – 6 volných míst

  • Studium je určeno pro absolventy středních odborných učilišť, středních škol, vysokých škol

 

Rekvalifikace 

Rekvalifikace je povinnou součástí všech oborů dálkového studia. Ze zákona je placená. Cena pro školní rok 2022/2023 je 30 000 Kč za celé studium. 

 

Podání přihlášky do 24. června 2022

Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu SŠ-COPT Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod do 24. června 2022. K přihlášce musíte přiložit ověřenou kopii dokladu o ukončení středoškolského vzdělání a potvrzení o zdravotní způsobilosti.