Desatero pro primární prevenci

8.11.2021

Naše škola se připojila k projektu "Desatero pro primární prevenci", který je podporován MŠMT ČR a je realizován v rámci výzvy na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních pro rok 2021. Organizátorem projektu je nezisková organizace Presafe, která realizuje činnosti vedoucí k prevenci sociálně patologických jevů ve společnosti.

Cílem projektu je předcházení rizikovému chování ve školách a školských zařízeních včetně minimalizace dopadů. Jedná se o seriál deseti videoklipů v délce 8–12 minut, které jsou provázané s elektronickými kvízy a reflektují klíčová témata primární prevence v souladu s prioritami MŠMT.

Do aktivit se v hodinách občanské nauky, zapojí žáci tříd 1.K, 1.MT, 1.TU. Preventivní program reaguje na aktuální problémy ve společnosti a doplňuje jednotlivá témata výuky. Videoklipy studentům ilustrují různé situace, které jsou často počátkem či spouštěčem rizikového chování a pomáhají tak rozeznat jeho projevy nejen u sebe, ale i u osob ve svém okolí.

Videa jsou zaměřena na:

  • Užívání tabákových výrobků s názvem: Nekouřit je COOL!
  • Stalkingu s názvem: Umět se bránit je COOL!
  • Týrání a zneužívání dětí s názvem: Nebýt obětí je COOL!
  • Užívání návykových látek s názvem: Neexperimentovat je COOL!
  • Domácího násilí s názvem: Zastavit domácí násilí je COOL!
  • Alkoholismu s názvem: Nezačít je COOL!
  • Šikany s názvem: Postavit se šikaně je COOL!
  • Poruchy příjmu potravy s názvem: Přijmout se je COOL!
  • Sebepoškozování s názvem: Přijmout pomoc je COOL!
  • Nelátkových závislostí s názvem: Nebýt závislý je COOL!