Imatrikulace žáků 1. ročníků

4.9.2023

Nový školní rok jsme zahájili v pondělí 4. září 2023 přivítáním žáků a rodičů 1. ročníků imatrikulací v Domě kultury v Uherském Brodě. Slavnostního předávání imatrikulačních listů a tím zařazením do řad žáků SŠ - Centra odborné přípravy technické Uherský Brod se účastnil zástupce města Uherský Brod místostarosta Ladislav Kryštof. Ředitelka školy Hana Kubišová slavnostním ceremoniálem přijala do řad školy celkem 104 žáků, kteří budou studovat ve dvou třídách učební obory a ve dvou třídách obory maturitní. 

Na všechny naše nové žáky se těšíme a přejeme jim co nejvíce studijních úspěchů!