Informace o testování od 3. 1. 2022

31.12.2021

Testování žáků od 3. ledna 2022

Po jednání vlády dne 29. prosince 2021 platí pro testování žáků středních škol níže uvedené.

Změny od 3. ledna 2022 - testování žáků střední škol

  • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
  • od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
  • nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci,

  • v případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.).

Povinnost podstoupit test se nevztahuje na žáky, kteří absolvovali nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem. Žák se musí proukázat platným potvrzením o negativním výsledku v souladu s výše uvedeným.

Organizace testování 3. ledna 2022 na SŠ-COPT Uherský Brod

 

Teoretická výuka

1. MT           07:55 hod               učebna č. 4

1. TU            07:55 hod               učebna č. 8

2. K              07:55 hod               učebna č. 6

2. TU-TP      07:55 hod               učebna č. 5

3. K              07:55 hod               učebna č. 11

3. TA            07:55 hod               učebna č. 3

3. TB            07:55 hod               učebna č. 10

3. UM           07:55 hod               učebna č. 7

4. TP            07:55 hod               učebna č. 2

4. UM           07:55 hod               učebna č. 9

 

Praktická výuka tříd 1. K, 2. MT, 2.TU-UR a 3. P

Testování žáků se uskuteční po příchodu na odborný výcvik ve VŠ učebně.

V průběhu testování mají žáci po celou dobu testování, s výjimkou odběru, nasazené respirátory.

 

Pokud žák nebude přítomen na testování, tak si provede si test pod dohledem pedagogického pracovníka po svém příchodu (v pondělí 3. ledna 2022 nebo první den po příchodu do školy).

Upozorňujeme žáky, že i nadále zůstává v platnosti povinnost nosit respirátory ve všech společných prostorech školy (chodba, šatna, sociální zařízení) a České zbrojovky a. s. Uherský Brod (recepce, jídelna).