Inspirativní cestou za uměleckým řemeslem se stala exkurze do Státní tiskárny cenin

20.6.2024

Ve dnech 16. a 17. června 2024 žáci druhého ročníku oboru Uměleckořemeslné zpracování kovu navštívili Prahu a absolvovali exkurzi do Státní tiskárny cenin. Příjezdový den, neděli, strávili návštěvou historických památek. Stěžejním se pro ně stalo pondělí, druhý den, 17. červen, kdy měli domluvenou exkurzi do přísně střeženého objektu, do Státní tiskárny cenin. Po vstupní kontrole a podepsání prohlášení o chování v prostorách tiskárny byli doprovázeni průvodcem do zasedací místnosti, kde se setkali s hlavním rytcem. "Ten nám podrobně popsal a ukázal tvorbu návrhu, přípravu materiálu a samotné rytiny. Po odborné diskuzi jsme navštívili jednotlivá pracoviště tiskárny, kde jsme viděli originály návrhů rytin, rytiny a bankovky, které se v tiskárně tiskly. Fascinoval nás i unikátní gilošovací stroj s ukázkami prací. Prošli jsme různými pracovišti od zpracování raznice, povrchové úpravy, grafického pracoviště až po samotnou tiskárnu. Na každém úseku nám odborní pracovníci poskytli výklad a praktické ukázky, přičemž ochotně odpovídali na četné dotazy našich žáků", popsal učitel odborného výcviku David Kranz. Bylo zřejmé, že studenty celá exkurze velmi zaujala. Na závěr, po čtyřhodinové prohlídce, obdrželi zajímavé publikace s ukázkami produktů Státní tiskárny cenin a děl významných mistrů a umělců.

Celá exkurze byla organizačně i odborně velmi precizně připravena a pro naše žáky byla nesmírně inspirativní a motivující.