Organizace výuky ve dnech 4. 9. 2023 - 8. 9. 2023

2.9.2023

Vážení rodiče, milé žákyně a žáci,

zveřejňujeme Vám informace k zahájení školního roku.

Ubytování na domově mládeže

Příjezd žáků na domov mládeže je možný v neděli 3. 9. 2023 od 17:00 hodin. Žáci se budou hlásit u pana Mgr. Zdenka Heinricha.

Organizace výuky pro 1. ročníky

Pondělí 4. 9. 2023

Slavnostní zahájení školního roku a imatrikulace žáků se uskuteční ve 12:00 hodin ve Velkém sálu Domu kultury Uherský Brod (Mariánské nám. 2187, 688 01 Uherský Brod).

Po slavnostním zahájení a imatrikulaci se žáci ubytují na domově mládeže, pokud tak neučinili již v neděli 3. 9. 2023.

Úterý 5. 9. 2023

Třídnická hodina

Třídní učitelé si vyzvednou žáky, předají jim čipové karty umožňující vstup do školy před vrátnicí České zbrojovky a.s. Uherský Brod (Svatopluka Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod) a následně žáky odvedou do tříd.

Na třídnickou hodinu si žáci s sebou vezmou přezůvky, psací potřeby, sešit a svačinu. Současně si žáci s sebou vezmou zámek k uzavření šatního boxu, který jim bude přidělen po celou dobu studia.

Vzhledem ke skutečnosti, že se budova teoretické výuky nachází v areálu České zbrojovky a.s. Uherský Brod, upozorňujeme, že zde platí přísný zákaz nošení jakýchkoliv části zbraní, části zbraní, nábojů, ostrých předmětů (např. nožů). Žáci mohou být podrobeni náhodné kontrole. V případě zjištění, že má žák u sebe zakázané předměty, bude o této skutečnosti informováno vedení školy.

Středa 6. 9. 2023

Školení BOZP a výuka

Sraz žáků před školením se uskuteční v 7:55 hodin před Domem kultury, kde si je vyzvedne paní Mgr. Alena Vodičková a zavede je do Malého sálu Domu kultury Uherský Brod (Mariánské nám. 2187, 688 01 Uherský Brod), kde se bude konat školení.

Po školení bude následovat výuka dle rozvrhu hodin pro sudý týden.

Čtvrtek 7. 9. 2023 a pátek 8. 9. 2023

Výuka dle rozvrhu hodin pro sudý týden.

 

Organizace výuky pro 2. – 4. ročníky

Pondělí 4. 9. 2023

Třídnické hodiny

Třídnické hodiny se budou konat od 8:00 hodin v kmenových třídách. Rozpis tříd bude zveřejněn na vstupních dveřích. Žáci si s sebou přinesou psací potřeby, poznámkový sešit, přezůvky a zámek pro uzamčení přiděleného šatního boxu.

Úterý 5. 9. 2023 až pátek 8. 9. 2023

Výuka dle rozvrhu hodin pro sudý týden. Aktuální rozvrh bude zveřejněn v systému Bakaláři.

Žáci, kteří nebyli žáky školy a jsou přijati do vyššího ročníku se zúčastní školení BOZP, které se bude konat ve středu 6. 9. 2023 v 8:00 hodin v Malém sálu Domu kultury (Mariánské nám. 2187, 688 01 Uherský Brod)-viz rozpis organizace výuky pro 1.ročník.

Přejeme Vám hezké zahájení školního roku a hodně studijních úspěchů!

Vedení školy