Předání peněz z dražby řediteli dětského domova Živá perla v Bortnykách na Ukrajině

29.8.2023

Během slavnostního koncertu „Překovejte zbraně v nástroje míru“ v neděli 27. srpna 2023 byly řediteli dětského domova Živá perla v Bortnykách na Ukrajině  předány dva šeky téměř v hodnotě 70 tisíc korun ředitelkou Střední školy – Centra odborné přípravy technické v Uherském Brodě Hanou Kubišovou a děkanem místní farnosti Svatoplukem Pavlicou. Finanční prostředky byly získány především dražbou plastiky Kříže z torz zbraní vytvořenou učitelem odborného výcviku Davidem Kranzem a z aukce obrázků malovaných žáky základních škol, ZUŠ a středních škol z Uherskobrodska. Hudebním zážitkem byla hra na varhany Petra Kučery, klarinetového kvarteta a zpěv samotných dětí z dětského domova, které měly možnost se koncertu účastnit.