Přijetí do vyššího ročníku

22.6.2021

Přijímání do vyššího ročníku na střední škole

Ředitel školy může uchazeče přijmout do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve střední škole. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s rámcovým vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání. V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen.

Žádost o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání musí být podána nejpozději do 31. 8. 2021 zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka.

Uchazeči budou přijímáni podle volných míst v jednotlivých oborech.