Příměstský tábor byl bezva!

16.8.2023

Letošní prázdniny jsme pořádali již 5. ročník "Srpnové školy poznání". Po třetí byl tento příměstský tábor pro žáky druhého stupně základních škol financován díky projektu Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903.

Týdenní program probíhal především ve školních dílnách, kde si děti vyráběly z dřevěných přířezů ptačí budku, kterou si namořily, nabarvily a dozdobily nalepením komponentů vypálených na CO2 laseru. Tyto komponenty si vymodelovaly ve 3D na počítači na pracovišti základů technického kreslení. Tady si také navrhly přívěšek na klíče a na 3D vláknové tiskárně vytiskly. Součástí bohatého programu byly také exkurze. Letos jsme zajeli do Technického muzea v Brně a zábavného vědeckého centra VIDA! Science centrum, vyzkoušeli si "Tajemnou laboratoř" na Technologické fakultě Univerzity T. Bati ve Zlíně, seznámili se s výrobní produkcí našeho generálního partnera Česká zbrojovka a.s., udělali si rozborku a sborku zbraní a v rámci soutěže ve střelbě zjistili, kdo je nejlepší střelkyně a střelec.

Každý účastník si odnesl domů nejen své výrobky, ale především spoustu zážitků a nových dovedností.