Prohlídli jsme si přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně

19.10.2023

Dne 17. října 2023 jsme podnikli s žáky naší školy exkurzi do největší přečerpávací elektrárny v České republice Dlouhé stráně.

Nejprve jsme navštívili infocentrum s velmi poutavým výkladem a filmovou projekcí, která výstižně popisovala celý chod elektrárny. Žáci dostali prostor na dotazy, které nám byly ochotně a vtipně zodpovězeny.

Poté jsme si prošli technologické provozy v obrovských podzemních prostorách, kavernu elektrárny a dolní nádrž. Následovalo vyjetí autobusem do chráněné oblasti Jeseníků, kde se ve výšce 1350 m nachází horní nádrž.

Žáci si mohli technický unikát, který je jedním ze 7 největších divů České republiky nejenom prohlédnout, ale také celý obejít a kochat se nádherným výhledem po okolí a na horu Praděd.