Spolupráce s firmami Altech spol. s r. o., BD Sensors, s. r. o. a TOS Olomouc, s. .r. .o. Workshopy, stáže a exkurze pro žáky

10.5.2024

Jsme rádi, že můžeme informovat o nové spolupráci se třemi předními firmami v oboru technologie a průmyslového inženýrství, Altech spol. s r. o., BD Sensors, s. r. o. a TOS Olomouc, s. r. o. Tato partnerství nám otevírají široké možnosti pro obohacení vzdělávacího procesu naší školy a poskytnutí jedinečných zkušeností a příležitostí našim žákům.

Společně s těmito firmami budeme pořádat pro naše žáky workshopy, odborné stáže a exkurze přímo na pracovišti partnerů, firemní odborníci se aktivně zapojí do výuky, pomohou při výběru témat pro ročníkové a jiné odborné práce a budou s námi sdílet své zkušenosti.

Partnerská spolupráce s těmito renomovanými firmami není důležitá jen pro naši školu, ale především pro přípravu našich žáků na úspěšnou kariéru v technologickém a průmyslovém sektoru.