SŠ-COPT Uherský Brod se stává fakultní školou VŠB-TU Ostrava

3.7.2024

Dne 28. června 2024 dosáhla naše střední škola významného milníku, když se stala fakultní školou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TU Ostrava). Tento status získala SŠ-COPT Uherský Brod jako jediná střední škola, která má své sídlo mimo Moravskoslezský kraj.

Spolupráce, která mezi oběma institucemi trvá od akademického roku 2004/2005, byla významně posílena v roce 2023 podpisem memoranda, jehož cílem je podpora technické vzdělanosti v mikroregionu Uherský Brod. V rámci slavnostní příležitosti byl prodiskutovaný s panem prof. Ing. Robertem Čepem, CSc., děkanem fakulty, a Ing. Vojtěchem Grafem, Ph.D., proděkanem fakulty, třídenní zájezd pro žáky školy naplánovaný na říjen 2024, v rámci kterého se mohou těšit na pestrý studijní program na Fakultě strojní. Hlavním úkolem poznávací exkurze bude přiblížit krásy strojírenských oborů, ale také další vzdělávací a poznávací aktivity. 

„Věříme, že tento významný milník postupně zvýší zájem o studium strojírenských oborů na naší škole a dokáže dokonale propojit středoškolské a vysokoškolské vzdělávání. Tímto krokem chceme přispět k rozvoji technického vzdělání nejen v Uherském Brodě, ale i v celém Zlínském kraji. Jsme nesmírně hrdí na tento úspěch a těšíme se na další kroky v rámci naší spolupráce s VŠB-TU Ostrava, neboť našim společným cílem je připravit naše žáky co nejlépe na jejich budoucí kariéru a ukázat jim, že technické vzdělání má v současném světě nezastupitelnou roli.“: říká Hana Kubišová, ředitelka školy.

Tento nový status SŠ-COPT Uherský Brod otevírá dveře k novým příležitostem a spolupráci, která může významně ovlivnit budoucnost technického vzdělávání v regionu.