Stáže na UTB ve Zlíně přispívají k odbornému rozvoji studentů

22.4.2024

Spolupráce mezi Střední školou – Centrem odborné přípravy technické Uherský Brod a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně má velmi dobrou tradici a přináší řadu výhod pro žáky.

Možnost absolvovat odborné stáže obohacuje žáky střední školy o nové poznatky a přispívá k jejich odbornému rozvoji. Stejně tak tomu bylo i v pátek 19. dubna 2024, kdy jsme měli možnost nahlédnout do reálného pracovního prostředí vysoké školy.
Ing. Milan Žaludek, Ph.D. nás přivítal na půdě technologické fakulty a provázel odborným programem v laboratořích, kde jsme se seznámili s novými materiály, jejich výhodami, technologií výroby a použitím. Jednalo se o skelná a uhlíková vlákna a hybridní tkaniny. Na příkladech jsme měli možnost zhlédnout jednotlivé zkoušky těchto materiálů.

Těšíme se na další společné projekty.