Střelecká liga středních škol 2024

29.4.2024

Dne 25. dubna 2024 se konal již šestý ročník Střelecké ligy středních škol 2024 pro zájemce o střelbu ze vzduchovky mezi moravskými středními školami. Tato úspěšná soutěž přilákala 14 družstev, kdy každé družstvo bylo složené ze čtyř střelců či střelkyň. Devět družstev bylo chlapeckých a pět družstev dívčích, střílelo se v poloze vstoje a vleže. 

Soutěžící se sešli ve Sportovní hale v Uherském Brodě, aby ukázali své dovednosti. Mezi účastníky byli zástupci ze Střední policejní školy MV v Holešově, Střední lesnické školy v Hranicích, Vojenské střední školy MO v Moravské Třebové, Gymnázia J.  A. Komenského v Uherském Brodě, SOU v Uherském Brodě a Střední průmyslové školy Hranice. Naše střední škola byla tradičně i školou pořadatelskou. 

Každý střelec měl možnost předvést svou přesnost, rychlost a koncentraci při střelbě na terč. Atmosféra byla napjatá a všichni se snažili dosáhnout co nejlepších výsledků. Vítězové byli oceněni nejen věcnými cenami, ale i střelbou na sportovní střelnici v Maršově. 

Soutěž by se neobešla bez finančních příspěvků. Za ty děkujeme především České střelecké nadaci a městu Uherský Brod. Velké poděkování patří strážníku městské policie Bedřichu Chaloupkovi a žákům naší školy za vzornou prezentaci a pomoc při organizaci. 

Všem zúčastněným děkujeme za fair play hru a těšíme se na další ročníky! 

Kategorie družstva dívek

1. místo – VPŠ a SPŠ MV v Holešově
2. místo – SŠ-COPT Uherský Brod
3. místo – VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové

Kategorie družstva chlapců

1. místo SŠ–COPT Uherský Brod
2. místo Střední lesnická škola Hranice
3. místo Střední průmyslová škola Hranice

Kategorie nejlepší střelkyně

1. místo Linda Malčoková, SPŠ MV v Holešově
2. místo Lucie Březinová, SPŠ MV v Holešově
3. místo Rachel Horilová, SPŠ MV v Holešově

Kategorie nejlepší střelec 

1. místo František Václavík, SPŠ Hranice
2. místo Jiří Blažek, SŠ–COPT Uherský Brod
3. místo Vít Herzog, SŠ–COPT Uherský Brod