Talentová zkouška 7. ledna 2022

5.1.2022

Talentová zkouška 

Pro umělecký obor Uměleckořemeslné zpracování kovů – práce rytecké 

Termín talentové zkoušky– 7. ledna 2022

Průběh talentové zkoušky

8:20 – prezence úchazečů
8:30 – zahájení
12:00 – předpokládaný konec zkoušky

Místo konání Vlčnovská 688, Uherský Brod (budova praktického výcviku, vchod z ulice, 2. patro).

K talentové zkoušce si přineste:

- minimálně 10 prací (studijní kresba a malba min. 5 ks, volná tvorba 5 ks);
- potřeby na kreslení – tužky (HB, B2, B5, B8), rudky;
- vlastní pití a svačinu.

Obsah talentové zkoušky:

- 90 min. volná tvorba;
- 90 min. zadané téma – figurální kompozice.

Výsledek talentové zkoušky:

Výsledek talentové zkoušky bude sdělen nejpozději do 20. ledna 2022.

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí

Seznam přjatých žáků bude zveřejněn na webových stránkách a vydání rozhodnutí o nepřijetí bude v období od 5. února do 15. února. 

Zápisový lístek
Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na střední škole v některém kole přijímacího řízení, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v denní formě vzdělávání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

Zápisový lístek si uchazeč vyzvedne na své základní škole.

Kritéria přijímacího řízení pro obor s talentovou zkouškou