Technici puškaři podnikli exkurzi do Prahy

17.10.2023

Ve dnech 11. – 13. října 2023 se 13 žáků třídy 4. TU oboru Technik puškař zúčastnilo exkurze do Prahy.

První kroky puškařů vedly na Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.  Na půdě úřadu je přivítal předseda organizace Ing. Milan Kukla, který mladé návštěvníky seznámil nejen s historií, ale především se současnou náplní firmy. Jednotlivé metody zkoušek podrobněji rozebral a vysvětlil Ing. Gabriel Ročkai spolu s Mgr. Petr Deingruberem. Za tuto návštěvu byli žáci velmi vděční, neboť do těchto prostor nemá veřejnost běžně přístup.

Návštěva Prahy pokračovala prohlídkou Armádního muzea na Žižkově, Muzeem Policie České republiky, podívali jsme se do Muzea československých legií a Národního památníku hrdinů heydrichiády. Prohlídky byly tematicky zaměřené na historii I. a II.  světové války, na historické a současné zbraně, vojenskou techniku a kriminalistiku. Exkurze byla doplněna prohlídkou historického centra Prahy a Muzeem Karla Zemana.

Věřím, že exkurze bude přínosem pro následnou maturitní zkoušku.