Účast našich žáků na Studentských volbách do Evropského parlamentu

22.5.2024

Dne 21. května 2024 se žáci naší školy zúčastnili Studentských voleb do Evropského parlamentu, což jim poskytlo jedinečnou příležitost vyzkoušet si, jak funguje demokratický proces voleb. Tuto akci již 11 rokem pořádá společnost Člověk v tísni v rámci svého vzdělávacího programu Jeden svět na školách. Cílem je seznámit žáky s principy zastupitelské demokracie, s volebním systémem, vychovávat aktivního občana – voliče, který sleduje, co se ve společnosti děje, není mu to lhostejné a využívá své volební právo.

V naší škole byla vytvořena tříčlenná volební komise ve složení Laďa Slámečka, Honza Hanáček a Filip Frieb, která dohlížela na průběh voleb. Volební místnost byla vybavena volební urnou, prostorem pro úpravu volebních lístků, místem k sezení pro volební komisi, která vydávala hlasovací lístky se seznamem všech politických subjektů kandidujících ve volbách do Evropského parlamentu v České republice. Žáci tak měli možnost volit z reálných politických stran a hnutí, což dodalo celé akci na autentičnosti.