Úspěšného projektu Vysokoškolákem na zkoušku se zúčastnilo 10 žáků

9.4.2024

Spolupráce s Technologickou fakultou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pokračuje projektem Vysokoškolákem na zkoušku. Díky účasti ve vybraných aktivitách se mohou žáci seznámit s vysokoškolským prostředím, dozvědět se spoustu zajímavých informací z perspektivního oboru, vyzkoušet si práci v odborných laboratořích a inspirovat se k dalšímu zájmu o vědu a výzkum.

Deset žáků třetích ročníků maturitních oborů této možnosti využilo a během tří dnů prošlo laboratořemi, kde probíhá 3D tisk a práce se skenerem, vyzkoušeli si měření drsnosti povrchu malé součástky, poznali různé druhy drsnoměrů.

S velkým zaujetím druhý den účastníci v laboratoři metrologie měřili paprsek a plamen na vysokorychlostní kameře Olympus, která dokáže snímat od 60 až po 33000 snímků za sekundu. Toto moderní zařízení slouží především k snímání crash testu např. aut nebo balistických zkoušek.

Technologická laboratoř UTB, kde proběhla ukázka technologie 5osého obrábění a obráběcích nástrojů, dílenské programování na stroji DMG Mori bylo rozloučením s přínosným programem.