Výjezd Přírodovědného kroužku do CHKO Bílé Karpaty

12.5.2023

Krásným završením celoroční práce Přírodovědného kroužku byl pracovní výjezd do CHKO Bílé Karpaty, který se uskutečnil 3. května 2023. Přímo uprostřed karpatské přírody nedaleko Starého Hrozenkova si účastníci ukázali prvky místní specifické květeny a fauny, seznámili se s myslivostí a mysliveckou kynologií, neváhali a opravili držák feromonového lapače na kůrovce, stejně tak i myslivecké zařízení pro pozorování volně žijící zvěře, připravili části lesního porostu pro budoucí výsadbu bukových sazenic, vyřezali náletové dřeviny, které byly přichystány ke štěpkování, uklidili lesní porost od odpadků. Celkem bylo sesbíráno 8 plných pytlů, odhadem cca. 140 kg odpadu. Perfektně odvedená práce!