ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU PRO ŽÁKY 1. ROČNÍKŮ

1.9.2021

Zahájení školního roku 2021/2022 pro žáky 1. ročníků se bude konat ve středu 1. září 2021 v 11.00 hodin ve Velkém sále Domu kultury, Mariánské náměstí 2187, Uherský Brod

Podmínkou k účasti na zahájení je předložení negativního výsledku testu provedeného v odběrovém místě. Platí pro žáky i jejich zákonné zástupce.

Osoby, které nedoloží potvrzení o negativním výsledku testu provedeného v odběrovém místě, musí doložit plně dokončené očkování (14 dnů po druhé dávce nebo jednodávkovém očkování) nebo potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19 (první potvrzení pozitivního testu nesmí být starší 180 dní). 

Všechna potrzení musí být v papírové podobě. 

Všichni účastníci se po celou budou pobytu v Domě kultury budou pohybovat s ochranou dýchacích cest (FFP2, KN 95).

 

Program:

10.00 h. – prezence, předávání čipových karet a negativních výsledků testu provedeného v odběrovém místě – musí být v papírové podobě (platnost antigenu ze zdravotního střediska 72 hodin, RT-PCR test 7 dní).

11.00 h. – slavnostní zahájení ředitelem školy Ing. Ladislavem Kryštofem, předání informací žákům a jejich zákonným zástupcům

 

Připomínáme:

  • okamžité zaslání fotografie na čipovou kartu na e-mail petrzelkova@czub.cz;
  • uhrazení zálohy za čipovou kartu – 250 Kč (karta nebude vydaná, žák nebude mít přístup do školy a nebude si moct objednat obědy), číslo účtu: 18139721/0100, do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka;
  • zaslat dokumenty, které byly poslány poštou v měsíci červnu;
  • v případě, že se budete ubytovat na internátě již 31.8.2021, musíte také doložit potvrzení o negativním testu z odběrového místa.

 

Děkujeme za pochopení epidemiologických opatření a dodržení provedení testu ve zdravotnickém středisku.