1. ročník Středoškolské odborné činnosti

1.6.2022

SŠ-COPT Uherský Brod ve spolupráci s Českou zbrojovkou a.s. Uherský Brod, která je generálním partnerem školy, připravila pro žáky první ročník Středoškolské odborné činnosti, který se zaměřený na rozvoj a podporu technického vzdělání žáků školy.

Zástupci České zbrojovky a.s. Uherský Brod připravili pro žáky k řešení celkem pět temat z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výroby a průmyslového inženýrství. Do soutěže se přihlásili žáci oborů Technik-puškař, Puškař, Mechanik seřizovač.

Na úvodní schůzce se řešitelé a jejich učitelé odborných předmětů setkali se svými garanty z České zbrojovky a.s. Uherský Brod, kteří jim umožní přístup na jednotlivá pracoviště a poskytnou jim potřebnou dokumentaci. Nebude se totiž jednat o teoretickou práci, ale naši žáci se budou podílet na tzv. "živých tematech" a svými prácemi mohou přispět k vyšší efektivitě výroby.

Přejeme našim žákům hodně štěstí a těšíme se na obhajoby jejich prací v červnu před komisí!