OBSAZEN - Příměstský tábor - Srpnová škola poznání

8.8.2022

SRPNOVÁ ŠKOLA POZNÁNÍ

Příměstský tábor 8.–12.8.2022

Týden plný nejen zábavy, ale i možnosti se něco naučit pro holky a kluky – 6.–9. třída a odpovídající třídy gymnázia. Žádná nuda o prázdninách, noví kamarádi, výroba v dílnách, 3D tisk a programování, CNC laser, výlet do laboratoří UTB ve Zlíně (laserové obrábění, laboratoř robotiky a metrologie), exkurze do CZUB, rozborka a sborka, ...

Sraz: 7.00–7.30 hod. v sídle školy Vlčnovská 688, Uherský Brod (vchodem školy, mezi Lidlem a Kauflandem)

Ukončení: 16.00 hod. v sídle školy Vlčnovská 688, Uherský Brod nebo podle domluvy

Cena: ZDARMA, placeno z projektu

Po celou dobu se o Vaše děti budou starat a program zajišťovat vyškolení pedagogičtí pracovníci.

Zajišťujeme: stravu (svačina, oběd, svačina), pitný režim, program, pedagogický dozor, materiál a nářadí, dopravu.

Při práci v dílnách bude používáno ostré nářadí. Účastníci, kteří nebudou dodržovat pokyny mistrů nebo budou program narušovat jinou nevhodnou formou, budou vyloučeni.

 

Vyplněnou přihlášku zašlete poštou nebo doručte osobně na adresu: SŠ-COPT Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod.  Přihlášku je možné zaslat naskenovanou na e-mailovou adresu: alena.vodickova@copt.cz, a to nejpozději do 30. 6. 2022.

V den nástupu je nutné odevzdat potvrzení o bezinfekčnosti a ostatní přiložené souhlasy rodičů.

 

Kontakt:

Mgr. Alena Vodičková

tel: 739 354 687, 572 655 965

alena.vodickova@copt.cz

www.copt.cz

 

Příměstský tábor je realizován díky projektu IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE II (projekt je spolufinancován Evropskou unií). Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903(1) Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz