T-PROFI

9.3.2022

Termín:  24. března 2022

Místo konání:            Experimentárium-vědeckotechnický park, SPŠ Otrokovice

                                    Třída Tomáše Bati 1266, 765 02

                                    https://spsotrokovice.cz/experimentarium/

Pořadatel:                  Krajská hospodářská komora Zlínského kraje a SPŠ Otrokovice

Program:                    8:00 - 8:30                  Registrace účastníků

                                    9:00 - 9:15                  Zahájení soutěže, představení soutěžních týmů

                                    9:15 - 9:30                  Instruktáž vedoucích týmu, bezpečnostní pokyny

                                   9:30 - 12:30                Montáž soutěžního modelu

                                  12:30 - 14:00              Vyhodnocení poroty, oběd a doprovodný program pro soutěžící

                                  14:00 - 14:30              Vyhlášení výsledků

                                  14:30 - 15:00              Demontáž modelů a ukončení akce

„T – PROFI“ je určena žákům základních a středních škol, kteří společně se zástupci firmy tvoří týmy. Mají společný cíl – sestavit dle zadání funkční model zařízení, v časovém limitu cca 2,5 - 3 hodin, vycházející z technologické základny polytechnické stavebnice např. Merkur i jiných.

Dospělí, tj. zástupci firem a ped. dozor mají důležitou roli instruktorů a poradců. Fyzicky však do montáže nezasahují. Ta je zcela v rukou žáků.

·