Přijímací řízení dálkového studia

23-52-H/01 Nástrojař – rytec kovů

Počet přijímaných žáků – 12

Studium je určeno pro absolventy strojírenského oboru a oborů příbuzných středních odborných učilišť, středních škol, vysokých škol. Povinnou součástí studia je rekvalifikace.

23-69-H/01 Puškař

Počet přijímaných žáků – 36

Studium je určeno pro absolventy strojírenského oboru a oborů příbuzných středních odborných učilišť, středních škol, vysokých škol. Povinnou součástí studia je rekvalifikace.

66-51-H/01 Prodavač – zbraně a střelivo

Počet přijímaných žáků – 12

Studium je určeno pro absolventy středních odborných učilišť, středních škol, vysokých škol. Povinnou součástí studia je rekvalifikace.

Rekvalifikace 

Rekvalifikace je povinnou součástí všech oborů dálkového studia. Ze zákona je placená. 

Cena pro školní rok 2022/2023 je 30 000 Kč. 

 

Podání přihlášky

Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu SŠ-COPT Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod do 1. března 2022. 

K přihlášce musíte přiložit kopii dokladu o ukončení středoškolského vzdělání. V případě oboru Puškař a Nástrojař i kopii strojírenského vzdělání.

Vyplňte všechny údaje na přihlášce:

  • jméno a příjmení
  • místo narození
  • datum narození
  • rodné číslo
  • adresu trvalého pobytu
  • kontakt (e-mail i tel. číslo)
  • školu a obor, na který se hlásíte
  • předchozí vzdělání
  • potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře

Není možné studovat dva obory najdenou.

Přihláška k dálkovému studiu