Přijímací řízení dálkového studia

82-51-H/09 Umělecký rytec

Počet přijímaných žáků pro školní rok 2023/2024 – 12 žáků

Studium je určeno pro absolventy středních odborných učilišť, středních škol, vysokých škol. Povinnou součástí studia je rekvalifikace.

Vyplněnou přihlášku do 2. kola příjímacího řízení zašlete na adresu SŠ-COPT Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod do 31. 6. 2023K přihlášce musíte přiložit ověřenou kopii dokladu o ukončení středoškolského vzdělání. Potvrzení o zdravotní způsobilosti je povinné.

Termín talentové zkoušky: 15. 6. 2023. 
S sebou domácí práce v minimálním počtu 8 ks (studijní kresba a malba min. 4 ks, volná tvorba min. 4 ks), vše adjustováno, odevzdáno v pevných deskách, označeno jmenovkou z lícové strany.

Rekvalifikace je povinnou součástí všech oborů dálkového studia. Ze zákona je placená. Cena pro školní rok 2022/2023 je 30 000 Kč. 

Přihláška na umělecký obor

 


 

23-69-H/01 Puškař

Počet přijímaných žáků pro školní rok 2023/2024 – 36 žáků

Studium je určeno pro absolventy strojírenského oboru a oborů příbuzných středních odborných učilišť, středních škol, vysokých škol. Povinnou součástí studia je rekvalifikace.

Rekvalifikace 
Rekvalifikace je povinnou součástí všech oborů dálkového studia. Ze zákona je placená. Cena pro školní rok 2022/2023 je 30 000 Kč za celé studium. 

Podání přihlášky
Vyplněnou přihlášku do 1. kola přijímacího řízení zašlete na adresu SŠ-COPT Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod do 1. března 2023
K přihlášce musíte přiložit ověřenou kopii dokladu o ukončení středoškolského vzdělání a potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Přihláška

 

66-51-H/01 Prodavač – zbraně a střelivo

Počet přijímaných žáků pro školní rok 2023/2024 – 12 žáků

Studium je určeno pro absolventy středních odborných učilišť, středních škol, vysokých škol. Povinnou součástí studia je rekvalifikace.

Rekvalifikace 
Rekvalifikace je povinnou součástí všech oborů dálkového studia. Ze zákona je placená. Cena pro školní rok 2022/2023 je 30 000 Kč za celé studium. 

Podání přihlášky
Vyplněnou přihlášku do 1. kola přijímacího řízení zašlete na adresu SŠ-COPT Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod do 1. března 2023
K přihlášce musíte přiložit ověřenou kopii dokladu o ukončení středoškolského vzdělání a potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Přihláška