Přijímací řízení dálkového studia

82-51-H/09 Umělecký rytec

Počet přijímaných žáků v 2. kole pro školní rok 2022/2023 – 3 žáci

Studium je určeno pro absolventy středních odborných učilišť, středních škol, vysokých škol. Povinnou součástí studia je rekvalifikace.

Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu SŠ-COPT Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod do 12. 8. 2022K přihlášce musíte přiložit ověřenou kopii dokladu o ukončení středoškolského vzdělání. Potvrzení o zdravotní způsobilosti je povinné.

Termín talentové zkoušky 23. 8. 2022. 
S sebou domácí práce v minimálním počtu 8 ks (studijní kresba a malba min. 4 ks, volná tvorba min. 4 ks), vše adjustováno, odevzdáno v pevných deskách, označeno jmenovkou z lícové strany.

Rekvalifikace je povinnou součástí všech oborů dálkového studia. Ze zákona je placená. Cena pro školní rok 2022/2023 je 30 000 Kč. 

Přihláška na umělecký obor

 


 

23-69-H/01 Puškař

Počet přijímaných žáků pro školní rok 2022/2023 – 36 žáků

Studium je určeno pro absolventy strojírenského oboru a oborů příbuzných středních odborných učilišť, středních škol, vysokých škol. Povinnou součástí studia je rekvalifikace.

Rekvalifikace 
Rekvalifikace je povinnou součástí všech oborů dálkového studia. Ze zákona je placená. Cena pro školní rok 2022/2023 je 30 000 Kč za celé studium. 

Podání přihlášky
Vyplněnou přihlášku do 2. kola přijímacího řízení zašlete na adresu SŠ-COPT Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod do 24. června 2022
K přihlášce musíte přiložit ověřenou kopii dokladu o ukončení středoškolského vzdělání a potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Přihláška

 

66-51-H/01 Prodavač – zbraně a střelivo

Počet přijímaných žáků pro školní rok 2022/2023 – 12 žáků

Studium je určeno pro absolventy středních odborných učilišť, středních škol, vysokých škol. Povinnou součástí studia je rekvalifikace.

Rekvalifikace 
Rekvalifikace je povinnou součástí všech oborů dálkového studia. Ze zákona je placená. Cena pro školní rok 2022/2023 je 30 000 Kč za celé studium. 

Podání přihlášky
Vyplněnou přihlášku do 2. kola přijímacího řízení zašlete na adresu SŠ-COPT Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod do 24. června 2022
K přihlášce musíte přiložit ověřenou kopii dokladu o ukončení středoškolského vzdělání a potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Přihláška