Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

15.1.2019

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz-2

Informace o projektu

 • Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji.
 • Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0010
 • Prioritní osa: 7.1 – Počáteční vzdělávání
 • Oblast podpory: 7.1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
 • Příjemce a partneři: Příjemcem dotace je Zlínský kraj, který projekt realizuje prostřednictvím středních škol. SŠ-COPT Uherský Brod je zde 15. partnerskou střední školou - centrem přírodovědného a technického vzdělávání.
 • Období realizace: 1. 9. 2013 do 30. 6. 2015
 • Popis projektu: 

  Projekt si klade za cíl podporovat oblasti přírodovědného a technického vzdělávání na vybraných středních školách a s nimi spolupracujících základních školách ve Zlínském kraji. Snahou tohoto projektu je také zvýšení zájmu o studium technických oborů a zvýšení manuální zručnosti žáků ZŠ.

  Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod (partner č. 15) v rámci tohoto projektu spolupracuje s těmito vybranými ZŠ (dvě ZŠ jsou přímo z Uherského Brodu a dvě z okolních obcí):  V rámci tohoto projektu naše SŠ realizuje pro žáky následující aktivity:
  • volnočasové kroužky pro žáky ZŠ
  • volnočasové kroužky pro žáky ZŠ a SŠ
  • sdílení dílen pro povinnou výuku žáků ZŠ
  • podpora výuky přírodovědných a technických předmětů na SŠ metodou CLIL


  Všechny volnočasové kroužky probíhají pravidelně na naší SŠ od měsíce října a žáci si zde mohou vybrat z těchto možností:

  1. Přírodovědný kroužek - díky tomuto kroužku žáci ZŠ a SŠ lépe poznají přírodu ve svém okolí, ale také zvířata, která zde žijí - nauka o volně žijící zvěři, poznávání stromů (podle listí, kůry), rostlin a lesa. Součástí kroužku budou i drobné práce se dřevem, kdy se žáci postarají o výrobu nebo opravu posedů či pomůcek pro zvěř (krmelce, krmítka atd.).
  2. Kroužek zaměřený na ruční a strojní obrábění včetně měření - umožní žákům ZŠ vyzkoušet si vyrobit jednoduchou součást (to, co se zde bude přesně vyrábět, je na domluvě) a tuto součást se naučí také změřit.
  3. Kroužek zaměřený na základy technického kreslení - zde byste se měli naučit základy technického kreslení, aby se zlepšila vaše představivost (nárys, půdorys a bokorys) – některý z nakreslených výkresů si budete moci také vyrobit.
  4. Kroužek zaměřený na úvod do 3D modelování a robotiku - tady si můžete vyzkoušet základy 3D modelování, ale také se seznámíte se základy robotiky a CNC (později doplněno o 3D tisk a 3D skenování).

  Volnočasové kroužky budou probíhat bezplatně (žáci navíc obdrží občerstvení a dojíždějícím bude uhrazena doprava)! Do těchto volnočasových kroužků se smějí přihlásit pouze žáci ze spolupracujících ZŠ a na první schůzku, prosím, nezapomeňte přinést vyplněnou a podepsanou přihlášku! Přihlášení do některého z volnočasových kroužků je možné po domluvě i v průběhu školního roku - přihlášku naleznete v sekci Přihlášky - volnočasové kroužky nebo zde  Další informace o tomto projektu naleznete na www stránkách KÚ Zlínského kraje, který je příjemcem dotace a nebo zde