Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

22.2.2021

(1) Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Název projektu:

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

Operační program:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Financování:

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – 85 %, Státní rozpočet – 10 %, Zlínský kraj – 5 %

Příjemce dotace:

Zlínský kraj

Všeobecný cíl:

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytyčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální kompetence) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím spojeným s aktivitami prevence předčasných odchodů a uplatňováním rovných příležitostí ve vzdělávání zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

Partner projektu:

Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod (tento projekt má celkem 44 partnerů)

Rozpočet partnera:

7 548 336,00,- Kč (celkový rozpočet projektu je 203 180 300,- Kč)

Období realizace partnera:

1/2021 až 8/2023

Realizované aktivity partnera:

  • Sdílení dílen/učeben pro žáky ZŠ
  • Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ
  • Volnočasové aktivity pro žáky SŠ
  • Realizace vzdělávacích aktivit pro žáky gymnaziálních oborů
  • Realizace vzdělávacích aktivit pro děti MŠ
  • Příměstské tábory
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků