Modernizace a inovace vzdělávacího programu pro obor uměleckých řemesel

15.1.2019

logolinkInvestice-new

Název projektu: Modernizace a inovace vzdělávacího programu pro obor uměleckých řemesel.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.08/02.0120
Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.08 Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Zlínském kraji

Období realizace projektu: od 1.12.2009 do 1.12.2011

Popis projektu: 

Tento projekt je v pořadí již druhým projektem, který byl podporován z globálního grantu (Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Zlínském kraji) a byl kompletně realizován na SŠ-COPT Uherský Brod (první projekt ze stejného grantu měl název Nová a moderní forma výuky ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech).

Zahájení tohoto projektu proběhlo na SŠ-COPT Uherský Brod dne 1.12.2009 a doba realizace byla naplánována od tohoto data na 2 roky. Od jeho realizace jsme očekávali, že zajistí pro naše žáky vyšší přidanou hodnotu, než pouhé nakoupení potřebné techniky, což se pokusíme v následujících řádcích vysvětlit. Již dlouhou dobu před začátkem tohoto projektu jsme totiž cítili, že především naše umělecké obory mají určitý handicap v tom, že během své praxe nepoužívají CNC techniku, která by jim mohla zajistit další kvalifikaci. Přitom by tuto techniku v budoucnu mohli využívat např. k předrývání svých prací pomocí těchto moderních CNC strojů a docílit tak snížení ceny (určitý podíl ruční práce by byl samozřejmě zachován ? záleželo by čistě na přání zákazníka, neboť by náš absolvent zvládal oba způsoby práce). Pro ostatní žáky v jiných oborech by bylo zajisté také přínosné seznámení s novým softwarem a možnostmi gravírovacích strojů, které by rozšířilo jejich znalosti CNC z jiných vyučovaných předmětů. Z tohoto zjištění vyplynula také naše snaha situaci změnit tak, že naše SŠ již dříve, než se začal realizovat tento projekt, nakoupila postupně tři malé gravírovací stroje s CNC ovládáním. Jejich plnému využití ve výuce však scházelo především soustředění do jednoho místa, dokoupení dvou dalších CNC gravírovacích strojů, proškolení vyučujících, příprava výukových materiálů, jejich ověření ve výuce a následné zavedení do běžné výuky. Na to byly potřeba finančních prostředky z ESF a státního rozpočtu České republiky.

Za pomoci této finanční podpory se nám podařilo podle plánu dobudovat jednu moderní učebnu s CNC gravírovacími stroji, ale také tuto učebnu vybavit veškerou potřebnou PC technikou včetně projektoru. Po nákupu dvou nových strojů proběhlo školení pro tři pedagogy, kteří následně psali a ve výuce ověřovali výukové materiály. Toto školení bylo po cca 1 roce doplněno ještě o další školení, které rozšiřovalo poznatky z této oblasti a pomohlo vyučujícím zodpovědět otázky, na které během prvního roku výuky přišli. Kvalita výukových materiálů byla nezávisle překontrolována odborníkem z ČZ a.s., který posuzoval návaznost vytvářených materiálů na praxi.

Při zpětném hodnocení tohoto projektu můžeme říci, že nám tento projekt pomohl nejen v materiálním vybavením naší SŠ. Hlavním přínosem bude pro naše žáky i v dalších letech především kvalitnější vzdělání a lepší uplatnitelnost na trhu práce tak, jak jsme si to při prvotní žádosti o tento projekt naplánovali.