Nová a moderní forma výuky ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech

15.1.2019

logolinkInvestice-newNázev projektu: Nová a moderní forma výuky ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.08/01.0083
Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.08 Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Zlínském kraji

Doba realizace projektu: od 1.3.2009 do 28.2.2011

Popis projektu: 

Tento projekt má od svého začátku vyšší ambice, než pouhé nakoupení interaktivních tabulí do třech učeben. Prvotní snahou projektu byla především modernizace naší střední školy, zlepšení prostředí pro žáky a PC gramotnosti pro učitele i žáky, ale také vyzkoušení těchto nových technologii v běžné výuce. Bez realizace tohoto projektu s názvem NOVÁ A MODERNÍ FORMA VÝUKY VE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTECH (kterému jsou věnovány také tyto www stránky) by se pravděpodobně asi jen těžko odstraňovala obava z něčeho nového, kdy musely být klasické tabule nahrazeny interaktivními a křídu, na kterou byli všichni zvyklí, bude možno (alespoň v těchto nových učebnách) používat snad jen v době, kdy nefunguje elektrický proud.

Hned na začátku psaní tohoto projektu jsme si však uvědomili, že se chceme posunout dále a výuku v těchto nových učebnách provozovat opravdu NOVĚ a MODERNĚ. Bylo proto nutno nejenom nakoupit techniku, ale také vytvořit následujících deset materiálů:

  • TECHNOLOGIE pro 1. ročníky
  • Puškařská technologie pro 2. ročník
  • Puškařská technologie pro 3. ročník
  • Technologie pro 2. ročník
  • Technologie pro 3. ročník
  • Laboratorní měření
  • DĚJINY VÝTVARNÉ KULTURY pro 1. ročník
  • DĚJINY VÝTVARNÉ KULTURY pro 2. ročník
  • DĚJINY VÝTVARNÉ KULTURY pro 3. ročník
  • DĚJINY VÝTVARNÉ KULTURY pro 4. ročník

Kromě vytvoření těchto výukových materiálů v elektronické podobě jsme se zavázali, že ve třech (z tohoto projektu) nově vytvořených multimediálních učebnách, proškolíme během doby realizace projektu minimálně 144 žáků naší střední školy. Po skončení projektu by na naší střední škole měla zůstat veškerá technika nakoupená v rámci tohoto projektu, ale také jednotlivé materiály v elektronické podobě, které bude možno dále upravovat a vylepšovat. 

Rádi bychom našim žákům vytvořili co nejlepší podmínky, ať již tímto, nebo nějakým jiným projektem, ale také připomněli rodičům, kteří pro své děti hledají vhodnou SŠ, že se naše střední škola snaží být moderní a úspěšnou střední školou. Do budoucna můžeme slíbit, že v těchto projektech nepolevíme a i nadále se budeme snažit také díky finančním prostředkům z nich naší střední školu neustále vylepšovat.