Od teorie k praxi ve strojírenství

15.1.2019

logolinkInvestice-new

Název projektu: Od teorie k praxi ve strojírenství.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.03/05.0024
Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/3.2.03 Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji

Popis projektu: 

Obsah projektu vychází ze snahy o prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji. Hlavním cílem projektu je vytvořit vzdělávací moduly dalšího vzdělávání zaměřené na oblast strojírenství. V projektu se budou rovněž vzdělávat pedagogové obou škol s cílem zvýšení jejich odborných znalostí a prohloubení kvalifikace lektorů dalšího vzdělávání.K dosažení stanovených cílů povede řada dílčích aktivit:
1) vytvoření materiálních podmínek pro zabezpečení špičkové kvality navrhovaných výukových programů
2) školení lektorů dalšího vzdělávání
3) reflexe potřeb zaměstnavatelů, jejich zaměstnanců i trhu práce při vytváření nabídky dalšího vzdělávání
4) rozčlenění jednotlivých výukových programů na dílčí moduly s ohledem na potřeby zaměstnavatelů
5) spolupráce s odborníky z praxe při vzniku učebních pomůcek a materiálů, textů, fotografií, výukových filmů, praktických příkladů s řešením apod.


K realizaci projektu dojde díky vzájemné provázanosti tří klíčových aktivit:
1) Vytvoření podmínek a výukových programů
2) Ověřování výukových programů
3) Zhodnocení kvality vytvořených učebních textů a pomůcek i samotné pilotní výuky jednotlivých výukových programů a jejich dílčích modulů

Realizátorem projektu Od teorie k praxi ve strojírenství je SŠ - COPt Uherský Brod, jako partner projektu byla přizvána Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod.