Šablony – SŠ-COPt Uherský Brod

15.1.2019

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Z poskytnuté dotace projektu s názvem „ŠABLONY – SŠ-COPT UHERSKÝ BROD“, s registračním číslem „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007947“ budou realizovány tyto čtyři aktivity:

Šablona III/2.3 i Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24
hodin – Osobnostně sociální rozvoj

Šablona: III/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)

Šablona: III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ

Šablona: III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

 

Realizace projektu: od  1. 9. 2017 do 31. 8. 2019

Projekt ŠABLONY – SŠ-COPT UHERSKÝ BROD je spolufinancován Evropskou unií.