Šablony - SŠ-COPT Uherský Brod II.

16.9.2019

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Z poskytnuté dotace projektu s názvem „ŠABLONY - SŠ-COPT UHERSKÝ BROD II.", s registračním číslem "CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016202" budou realizovány tyto aktivity:

Střední škola

2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ-DVPP v rozsahu 8 hod. - 44 ks
2.III/15 Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ - 10 ks
2.III/16 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ) - 4 ks
2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem - 38 ks
2.III/22 Projektový den mimo školu - 1 ks
Celková částka 793 000,- Kč


Domov mládeže

2.VIII/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků DM - DVPP v rozsahu 8 hod. - 10 ks
2.VIII/11 Profesní rozvoj pedagogů DM prostřednictvím supervize /mentoringu/ koučinku - 1 ks
2.VIII/14 Klub pro žáky - 2 ks
2.VIII/15 Doučování žáků DM ohrožených školním neúspěchem - 19 ks
2.VIII/16 Projektový den v DM - 6 ks
Celková částka 321 218,- Kč


Realizace projektu: od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021
Projekt ŠABLONY – SŠ-COPT UHERSKÝ BROD je spolufinancován Evropskou unií.