Srovnání a inovace oboru Technik puškař na mezinárodní úrovni

1.6.2015

Erasmus-logo-300x110  DSZ-logo

Zahájení projektu : 1.6.2015
Konec projektu: 31.5.2017
Název projektu: Srovnání a inovace oboru Technik puškař na mezinárodní úrovni
Příjemce grantu: Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod

Cíl projektu

Projekt s názvem „Srovnání a inovace oboru Technik puškař na mezinárodní úrovni“ vznikl na základě spolupráce obou zúčastněných stran, které mají za jasný cíl zvýšit kvalifikaci studentů maturitního oboru Technik puškař. Čtyři odborné stáže budou připraveny pro 40 studentů a 8 doprovodných osob. Účastníky budou studenti studijního oboru Technik puškař. Doprovodné osoby budou podporovat studenty v jejich práci (budou je podporovat v jazykových a odborných dovednostech) a také budou řešit nepředvídatelné události. Doprovodné osoby budou kontrolovat program stáže a pořizovat poznámky o stáži. Studenti budou zvoleni podle stanovených kritérií. Studenti budou seznámeni s programem, organizací a podepíší všechny požadované smlouvy. Studenti se budou účastnit jazykové přípravy (odborná terminologie, procvičení anglického jazyka) a odborné přípravy. Studenti budou seznámeni taktéž s bezpečností práce.

Hlavní cíle projektu

1) posílit mezinárodní rozměr odborné přípravy u oboru Technik puškař v rámci mezinárodní spolupráce;
2) rozvoj odborného vzdělávání a přípravy za účelem inovace přípravy studentů v sekundární oblasti vzdělávání;
3) umožnění přístupu k novým metodám, postupům a technologiím používaných při výrobě zbraní v Rakousku;
4) přenesení inovativních prvků z Rakouska do učebních plánů naší školy.

Studenti budou hodnoceni v souladu s Evropským kreditovým systémem pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) a Europass Mobility.