Technik puškař – inovace studijního oboru na mezinárodní úrovni

1.9.2013

PCU-logo-300x112  DSZ-logo

Zahájení projektu : 1.9.2013
Konec projektu: 31.5.2015
Název projektu: Technik puškař – inovace studijního oboru na mezinárodní úrovni
Příjemce grantu: Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod

Popis projektu

SŠ – Centrum odborné přípravy technické je svým studijním oborem technik puškař jedinečné ve škole. Hlavním cílem vedení školy je zajistit studentům co nejlepší podmínky pro vzdělávání a osobní růst. Projekt s názvem „Technik puškař – inovace studijního oboru na mezinárodní úrovni“ má studentům umožnit rozšířit si své dovednosti na mezinárodní úrovni. Do projektu budou zapojeny dvě organizace, SŠ – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod a Höhere Technische Bundeslehr und Versuchsanstalt Ferlach, Rakousko, které jsou svým zaměřením zcela jedinečné. Projekt se zaměřil na cílovou skupinu v sekundárním vzdělávání. Odborná stáž je zaměřena na zcela jedinečný studijní obor v České republice – Technik puškař. Absolventi uvedeného studijního oboru získávají zcela jedinečnou kvalifikaci. Pro jejich co nejlepší vzdělání by bylo hlavním přínosem seznámení se s výukou na mezinárodní úrovni. Díky odborné stáži si studenti budou moci rozšířit své vědomosti a dovednosti při konstrukci a technologie výroby zbraní. Zde je vyžadována zejména preciznost, neboť výroba zbraní podléhá velmi přísným normám.