Výsledky přijímacího řízení dálkového studia

Výsledek talentové zkoušky – 82-51-H/09 Umělecký rytec

Pořadí: Kód žáka: Celkový počet bodů:
1. 617 66
2. 607 63
3. 654 57

Minimální počet bodů: 20

Maximální počet bodů: 80

Výše uvedení uchazeči splnili minimální počet bodů k vykonání talentové zkoušky a pokračují v přijímacím řízení.

Sdělení o výsledku talentové zkoušky není rozhodnutím o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání ve škole.

Pro otevření oboru je nutný minimální počet 4 žáků!