1. ročníky 2024/2025

INFORMAČNÍ SCHŮZKA

Informační schůzka pro všechny budoucí žáky a jejich rodiče se koná 14. 6. 2024 v 11:00 hod. ve Velkém sále Domu kultury Uherský Brod (Mariánské náměstí 2187, 688 01 Uherský Brod). 

Zvací dopis na informační schůzku

Z organizačních důvodů je nezbytně nutné odevzdat na informační schůzce řádně vyplněné dokumenty:

 • Osobní dotazník žáka

 • Volba cizího jazyka

 • Souhlas zákonného zástupce s ochodem nezletilého žáka ze školy (domova mládeže) a poskytnutí neodkladné lékařské péče

 • Souhlas zákonného zástupce s testováním na přítomnost OPL

 • Informovaný souhlas s poradenskými službami

 • Souhlas s odchodem z akcí konaných mimo budovy SŠ-COPT


DOMOV MLÁDEŽE

Ubytování na domově mládeže je možné získat po vyplnění přihlášky k ubytování. Vyplněné tiskopisy odešlete do 31. 5. 2024 na e-mailovou adresu ales.reznicek@copt.cz nebo na adresu Domov mládeže, Obchodní 2055, 688 01 Uherský Brod. Vyrozumění o přijetí či nepřijetí obdržíte do 11. 6. 2024.


ČIPOVÁ KARTA:

 • Foto ve formátu jpg pošlete do 20. června 2024 na e-mail petrzelkova@czub.cz a na vodickova@copt.cz
 • Foto slouží k vystavení čipové karty pro vstup do CZUB a objednávání obědů.
 • Cena čipové karty je 250 Kč. Uhraďte do 20. června 2024 na účet školy 18139721/0100, do poznámky napište jméno žáka.


INKASO NA OBĚDY V CZUB

 

ADAPTAČNÍ KURZ

 • Termín: 16.–18. 9. 2024
 • Místo: Rekreační a školící středisko Kopánky Mikulčin Vrch 214, 687 74 Starý Hrozenkov, https://kopanky.cz 
 • Program zajišťuje Tokaheya vzdělávání, z. s., IČO: 09716181, Sadová 1526, 769 01 Holešov
 • Odjezd: 16. 9. 2024 v 8:00 hod. od Domova mládeže, Obchodní 2055, Uherský Brod
 • Sraz: 16.9. 2024 v 7.50 hod. u Domova mládeže, Obchodní 2055, Uherský Brod
 • Příjezd: 18. 9. 2024 okolo 13.30 hod. k budově Domova mládeže
 • Přihláška Adaptační pobyt
 • Přihlášku na adaptační pobyt vyplňte a pošlete nebo odevzdejte do 14. července 2024 na adresu SŠ - COPT Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod nebo mailem na alena.vodickova@copt.cz.
 • Cena: 4 000 Kč. Pobyt lze uhradit ve dvou splátkách. První splátku 2 000 Kč zaplaťte do 15. července 2024 a druhou splátku 2 000 Kč do 15. srpna 2024 na účet 18139721/0100. Do poznámky pro příjemce nezapomeňte napsat jméno žáka.
 • Dopis pro rodiče
 • Informace o adaptačním kurzu
 • Informace k odjezdu
 • Potvrzení o bezinfekčnosti je nutné odevzdat před odjezdem u autobusu


UČEBNÍ POMŮCKY

 • Klasické přezůvky – z hygienických důvodů trváme na tom, aby se žáci ve škole přezouvali.
 • Do tělesné výchovy zajistěte prosím sportovní oděv a sportovní obuv určenou pro sálové sporty (se světlou podešví).

 

 • Seznam učebnic – maturitní obory
  • Anglický jazyk: Maturita Solutions 3rd Edition Pre-Intermediate Student´s Book, Maturita Solutions 3rd Edition Pre-Intermediate Workbook, sešit: A4 444 (velký linkovaný)
  • Český jazyk a literatura: A5 524 (malý linkovaný na diktáty),  A5 544 nebo 564 (malý linkovaný na gramatiku a sloh), A4 564 (velký linkovaný na literaturu)
  • Matematika:  Sbírka (na celé 4 roky studia): HUDCOVÁ, Milada a Libuše KUBIČÍKOVÁ. Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium. 2. vyd. Praha: Prometheus, 2005. ISBN 80-7196-318-6, sešit: A4 465 (velký čtverečkovaný), kalkulačka: jakákoliv, která je povolená u maturit - doporučená: Casio fx-350 EX Plus nebo Casio Classwiz fx-82CEX;
  •  Odborné předměty: LEINVEBER, Jiří a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky, 7. vydání, vyd. Albra, 2017, ISBN 978-80-7361-124-8;  sešity A4 465 (velký čtverečkovaný), rýsovací potřeby (pravítko, úhloměr, kružítko), tužka 1, 2, 3.

 

 • Seznam učebnic – učební obory
  • Anglický jazyk: Maturita Solutions 3rd Edition Elementary Student´s Book, Maturita Solutions 3rd Edition Elementary Workbook, sešit: A4 444 (velký linkovaný)
  • Český jazyk a literatura: A5 524 (malý linkovaný na testy),  A4 564 (velký linkovaný na gramatiku a literaturu)
  • Matematika: Sbírka (na celé 3 roky studia): HUDCOVÁ, Milada a Libuše KUBIČÍKOVÁ. Sbírka úloh z matematiky pro dvouleté a tříleté učební obory SOU a SOŠ. 3., přeprac. vyd. Praha: Prometheus, 2007. ISBN 978-80-7196-344-8,  sešit: A4 465 (velký čtverečkovaný), kalkulačka: jakákoliv, která je povolená - doporučená: Casio fx-350 EX Plus nebo Casio Classwiz fx-82CEX;
  • Odborné předměty: LEINVEBER, Jiří a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky, 7. vydání, vyd. Albra, 2017, ISBN 978-80-7361-111-8;  sešity A4 465 (velký čtverečkovaný), rýsovací potřeby (pravítko, úhloměr, kružítko), tužka 1, 2, 3.

 

 • Odborný výcvik:
  • Maturitní obory – pracovní oděv (blůza, kalhoty) běžné barvy (modrá, šedá, zelená), pracovní obuv (tužínka ve špičce), analogové posuvné měřítko 150–160 mm s přesností 0,02 - 0,05 mm, sada jehlových pilníků, sada pilníků velikosti 250 (sada = plochý, půlkulatý, kulatý pilník) hrubosti SEK2
  • Učební obory – žáci dostanou zdarma pracovní oděv a obuv, sami si pořídí: analogové posuvné měřítko 150–160 mm s přesností 0,02 - 0,05 mm, sadu jehlových pilníků, sadu pilníků velikosti 250 (sada = plochý, půlkulatý, kulatý pilník) hrubosti SEK2