1. kolo přijímacího řízení pro obor s talentovou zkouškou

4.11.2021

Vyhlašujeme 1. kolo přijímacího řízení pro maturitní obor

82-51-L/01 UMĚLECKOŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ – Práce rytecké

Forma studia: denní

Délka studia: 4 roky

Ukončení: maturitní zkouška / maturitní vysvědčení

Počet přijímaných žáků: 12 žáků

Přijímací zkouška:

Na umělecké obory skládáš talentovou zkoušku. Ta obsahuje školní část a domácí část. Přihlíží se i k tvým studijním výsledkům z 1. pololetí 7. ročníku a 1. a 2. pololetí 8. ročníku. 

Na talentovou zkoušku si přineseš min. 10 domácích prací (studijní kresba a malba 5 ks, volná tvorba 5 ks). Obsahem školní části je volná tvorba a tvorba na zadané téma.

Staň se jedním z nás a pošli přihlášku do 30. listopadu 2021 na adresu SŠ-COPT Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod.

Těšíme se na tebe!