2. kolo přijímacího řízení

17.5.2024

DENNÍ STUDIUM

Čtyřleté obory ukončené maturitní zkouškou:

23-45-L/01 Mechanik seřizovač – 5 míst

Tříleté obory ukončené výučním listem:

23-56-H/01 Obráběč kovů – 8 míst

 

DÁLKOVÉ STUDIUM

23-69-H/01 Puškař – 18 žáků
66-51-H/01 Prodavač – zbraně a střelivo – 8 žáků
82-51-H/09 Umělecký rytec – 6 žáků

Kritéria pro všechny obory zůstávají stejná jako v 1. kole (viz sekce PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ nebo v DiPSy).

Termín pro podávání přihlášek je do 24. května 2024 (digitálně v DiPSy, hybridně výpisem z DiPSy nebo plně v papírové podobě).

Přihlášku může podat uchazeč, který nebyl přijat v prvním kole do žádného oboru vzdělání nebo se vzdal práva na přijetí.

U maturitního oboru 23-45-L/01 Mechanik seřizovač platí podmínka, že uchazeč v prvním kole konal jednotnou přijímací zkoušku.

U všech oborů je třeba doložit potvrzení od lékaře, že uchazeč může studovat tento obor.

 

Termíny 2. kola

20. května 2024 - zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou na jednotlivých oborech vzdělání

do 24. května 2024 - podání přihlášek do 2. kola

od 8. do 12. června 2024 - školní přijímací zkoušky i talentové zkoušky na všechny střední školy

18., 19. a 20. června 2024 - nahlížení do spisu

21. června 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky

 

Termín konání talentových zkoušek pro obor 82-51-H/09 Umělecký rytec je stanoven na 10. června 2024 (náhradní termín 11. června 2024).

V případě Vašich dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonní číslo 572 655 965 nebo 572 655 960. Rádi Vám Vaše dotazy dozpovíme a poradíme!  

V Uherském Brodě dne 17. května 2024

Ing. Hana Kubišová, Ph.D., ředitelka školy, v.r.

Příspěvek byl publikován 17. května 2024

Aktualizováno dne 20. května 2024