Tvorba pro Ležáky 2024

17.5.2024

Žáci 2. ročníku oboru Uměleckořemeslné zpracování kovů – práce rytecké vystavují svá díla v minigalerii Památníku Ležáky. Umělecká díla jsou věnovaná památce osady Ležáky, která byla 24. června 1942 vypálena a většina životů obyvatel byla ukončena hromadnou popravou. Odborový svaz KOVO ve spolupráci s Památníkem Lidice, jenž pietní místo v Ležákách spravuje, 15. května 2024 vernisáží otevřel výstavu s názvem „Tvorba pro Ležáky 2024“. Žáci naší školy přispěli 9 ocelorytinami vytvořenými podle předlohy. Své práce nazvali „Naděje z popelu, Pohled do minulosti, Agonie, Pomník obětem, Padlí andělé, Naděje umírá poslední, Okamžik po zkáze, V plamenech a Zaniklé Ležáky“. Vedle naší školy jsou na výstavě prezentovaná díla 3. ročníku oboru umělecký kovář z SPŠ, SOŠ a SOU Hradební z Hradce Králové plastikou v podobě postav, stavení a plamenů s názvem „Odcházení“. Žáci 1. ročníku oboru obráběč kovů a 2. ročníku oboru truhlář ze Středního odborného učiliště v Domažlicích vyrobili dílo pojmenované „Slza“. Výstavu je možné si prohlídnout do konce října letošního roku.

Slavnostního programu se účastnila vedoucí Památníku Ležáky Kamila Chvojková, která krátce všem přítomným žákům za jejich práci na projektu poděkovala. Zástupkyně ředitele Památníku Lidice a Ležáky Ing. Jana Chourová Plachá, MBA ve své řeči zmínila těžkou úlohu této kulturní instituce předávat poselství odkazu Lidic a Ležáků žákům, ocenila procítěnost vytvořených uměleckých děl a nezapomněla všem poděkovat za vhodné oblečením, které bohužel nebývá při těchto příležitostech již samozřejmostí. Dalším z hostů byl Jaroslav Chour, starosta sousední obce Miřetice a koordinátor projektu Tomáš Valášek, místopředseda OS KOVO. Pátý ročník „Tvorby pro Ležáky a Lidice“ byl zakončen prohlídkou pietního území Ležáků s odbornou průvodkyní a zhlédnutím dokumentárního filmu.