VYHLAŠUJEME 2. kolo - Talentové zkoušky na obor Uměleckořemeslné zpracování kovů

19.2.2021

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení pro obor s talentovou zkouškou

82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů

Více informací o oboru si přečtěte ZDE.

Termín pro podání přihlášek je do 15. března 2021.

Přihlášky můžete odevzdat osobně na ředitelství školy nebo poslat na adresu SŠ-COPT Uherský Brod, Vlčnovská 688,

688 01 Uherský Brod.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení.
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami.

Talentová zkouška 
Přijímací řízení na obor Uměleckořemeslné zpracování kovů – práce rytecké probíh aformou talentové zkoušky.

Termín talentové zkoušky– 7. dubna 2021

Průběh talentové zkoušky: 

  • 8:45 hodin prezence úchazečů;
  • 9:00 hodin zahájení;
  •  místo konání Vlčnovská 688, Uherský Brod (budova praktického výcviku, vchod z ulice).

K talentové zkoušce si přineste:

  • minimálně 10 prací (studijní kresba a malba min. 5 ks, volná tvorba 5 ks);
  • potřeby na kreslení (tužky, rudky);
  • vlastní pití a svačinu.

Obsah talentové zkoušky:

  • volná tvorba;
  • zadané téma – figurální kompozice.

Kritéria přijímacího řízení pro obor s talentovou zkouškou.

Zápisový lístek
Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na střední škole v některém kole přijímacího řízení, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v denní formě vzdělávání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

Zápisový lístek si uchazeč vyzvedne na své základní škole.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU PRO OBOR S TALENTOVOU ZKOUŠKOU