Výsledky voleb do školské rady

12.7.2021

S účinností od 12. 7. 2021 bylo na 3leté funkční období do školské rady zvoleno:

Zástupce nezletilých a zletilých žáků:

Voleb se zúčastnilo 218 žáků denního a dálkového studia (celkový počat žáků je 362).
Počet neplatných hlasů – 10.

Na základě sečtených hlasů se zástupkyní do školské rady za nezletilé a zletilé žáky stala paní Helena Barnátková s 83 hlasy.

Zástupce pedagogických pracovníků:

Voleb se zúčastnilo 35 pedagických pracovníků z celkového počtu 39. 

Na základě sečtených hlasů se zástupkyní do školské rady za pedagogické pracovníky stala paní Ing. Hana Kubišová, Ph.D. s 27 hlasy.

Zástupce zřizovatele:

Rada Zlínského kraje jmenovala Ing. Rudolfa Daniela.