VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY – Rekonstrukce řídicího systému NC frézky HURCO