Dálkové studium

SŠ-COPT Uherský Brod nabízí jako jediná škola v České republice rekvalifikaci a studium tříletých učebních oborů formou dálkového studia v oblasti zbraňařiny. Při výuce úzce spolupracujeme s Českou zbrojovkou a.s.

PUSKAR

nastrojar_rytec

prodavac_zbrani

Zaměření:

Základem oboru je strojní výroba
a manuální zručnost, kterou dokladuje technické zvládnutí ročníkové práce a pochopení zbrojní problematiky (po teoretické i praktické stránce). 

 

Zaměření:

Jedná se o strojírensky zaměřený obor s uplatněním uměleckých dovedností. Studenti připravují a zároveň realizují vlastních návrhy např. v podobě rytin na zbraně, nože nebo kazety. Prácují s kovem.

Zaměření:

Studium oboru připravuje k orientaci ve všech druzích prodávaných zbraní i s jejich charakteristikami, způsoby čištění, ukládání a bezpečnostními předpisy pro prodej. Absolvent dovede poradit při prodeji zbraní a jejich použití. Ovládá dovednosti související s prodejem zboží. 

Uplatnění:

Absolventi tohoto oboru jsou nejen strojaři, ale také puškaři. Naleznou uplatnění v konstrukci, výrobě a servisu zbraní, ale také v ozbrojených složkách.

Uplatnění:

Absolventi se uplatní v umělecké činnosti, ve vlastním podnikání nebo u puškařských firem. Dovedou  opravovat a obnovovat zdobení zbraní, dokážou vyrobit a ozdobit nůž podle vlastního návrhu, popisovat odlévací formy, aj.

Uplatnění:

Absolventi se uplatní jako prodavači zbraní a střeliva a v marketingu.

rekvalifikační kurz
3letý učební obor

PUŠKAŘ 
23-69-H/01

rekvalifikační kurz
3letý učební obor

NÁSTROJAŘ – RYTEC KOVŮ 
23-52-H/01

rekvalifikační kurz
3letý učební obor

PRODAVAČ - ZBRANĚ
A STŘELIVO 

23-52-H/01