Povinné testování uchazečů k přijímacím zkouškám

Na základě nařízení MŠMT uchazeči, kteří s budou účastnít jednotné přijímací zkoušky oboru Technik puškař ve dnech 3.5. 2021 a 4.5. 2021 májí povinnost podstoupit test na přítomnost (antigenu) viru SARS-CoV-2 a v den zkoušky předložit negativní výsledek POC antigenního testu nebo RT-PCR testu, který si uchazeč provedl nebo mu byl proveden laickou osobou v posledních 7 dnech v jeho základní škole. 

Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test ve škole a vydat o výsledku testu doklad.

Střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, může provést preventivní test před přijímací zouškou a vydat o výsledku testu doklad. 

Pokud uchazeč nepředloží doklad o negativním testu, přijímací zkouška mu nebude umožněna.  

 
Přijímací zkoušku bude moci vykonat uchazeč, který: 

 • nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
 • doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek antigenního testu nebo RT-PSR testu, provedený na své ZŠ.
   

Doklad o negativním testu může být nahrazen: 

 • dokladem o laboratorně potvrzeném prodělání onemocnění COVID-19, kdy neuplynulo více jak 90 dní od prvního pozitivního testu;
 • dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC nebo RT-PCR testu, který byl proveden v posledních 7 dnech;
 • certifikátem MZ ČR, kdy od aplikace druhé dávky očkování uplynulo nejméně 14 dnů nebo u jednodávkové aplikace očkování uplynulo nejméně 14 dnů.
   

Zkoušku v náhradním termínu koná: 

 • uchazeč, který nepředložil doklad o testován, a proto se nemohl účastnit přijímací zkoušky, ale omluvil se písemně z tohoto důvodu nejpozději do 3 dnů řediteli školy;
 • uchazeč, který bude mít pozitivní výsledek testu v den konání zkoušky.
   

 Mimořádné opatření - Testování u přijímacích zkoušek