Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

2. kolo přijímacího řízení: 

23-56-H/01 Obráběč kovů – výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 – 2. kolo

23-45-L/01 Mechanik seřizovač – výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 – 2. kolo

 

1. kolo přijímacího řízení:

23-69-L/01 Technik puškař - výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

23-45-L/01 Mechanik seřizovač - výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

23-69-H/01 Puškař – výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

23-56-H/01 Obráběč kovů – obsluha CNC strojů – výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

23-52-H/01 Nástrojař – Rytec kovů – výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

 

Zápisový lístek

Uchazeči, kteří byli přijati ke vzdělávání na střední škole, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v naší škole, vzdává se tím práva být přijat za žáka naší školy.

Zápisový lístek může být odevzdaný osobně v budově vedení školy –  Vlčnovská 688, Uherský Brod nebo zaslaný poštou. 

Úřední doba:  PO–PÁ 8.00–14.00 hod. Možnost vhodit do schránky u dveří (Vlčnovská 688, Uherský Brod).

Zápisový lístek si uchazeč vyzvedne na své základní škole. 

Uchazeči, kteří si nemohou vyzvednou zápisový lístek na své ZŠ si písemně zažádají o zápisový lístek na Krajský úřad ( § 17 odst. 3 vyhlášky). Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek.

Vydávání zápisového lístku cizincům – Zápisový lístek cizincům, kteří nejsou žáky základní školy v ČR, vydává krajský úřad příslušný podle místa pobytu na území České republiky, pokud na území České republiky cizinec nepobývá, podle sídla školy, do které se hlásí (§ 60g odst. 2 školského zákona).

Adresa, kde se žádá zápisový lístek:

Oddělení organizační a správní
Odbor školství, mládeže a sportu
Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
tel.: +420 577 043 705
https://www.kr-zlinsky.cz